2016-02-05

Välbesökt workshop om resenärsrättigheter

Många ville veta mer om den nya lagen om resenärsrättigheter när Svensk Kollektivtrafik arrangerade en workshop den 28 januari tillsammans med Samtrafiken.

Den nya lagen om resenärsrättigheter kommer att träda i kraft den 1 april 2016. Workshopen var indelad i fyra olika delar där grupperna fick diskutera förhållningssätt, behov av information, åtgärder och aktiviteter för att uppfylla den nya lagen rörande före resan, under resan, efter resan samt vad gäller Resplus. Även Konsumentverket och Trafikverket som båda är berörda av den nya lagen deltog under dagen. 

Dokumentation från workshopen kommer att skickas till mötesdeltagarna. Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Mattias Andersson på Svensk Kollektivtrafik.