2015-03-27

Välkommen till en seminariedag om upphandling av serviceresor

Svensk Kollektivtrafik och Svenska Färdtjänstföreningen samarrangerar ett seminarium om upphandlingsfrågor kring transport- och beställningscentraler för färdtjänst, sjukresor och riksfärdtjänst onsdagen den 22 april.

Seminariet vänder sig till ansvariga tjänstemän, politiskt ansvariga och andra intresserade i Sveriges kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag. Anmäl dig till seminariet senast den 7 april!