2019-08-15

Välkommen utredning om nationellt biljettsystem

Svensk Kollektivtrafik välkomnar regeringens utredning om ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafiken. I en intervju för SVT Nyheter betonar Helena Leufstadius vikten av att fortsätta med det samarbete och de standarder som branschen redan tagit fram.

Under drygt sju månader ska regeringens förslag om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i Sverige utredas. 

Helena Leufstadius säger i intervjun att hon se flera stora fördelar med ett nationellt biljettsystem. Samtidigt påpekar hon att 60 procent av alla resor i dag i Sverige sker inom storstadsområdena, där liknande system redan finns på plats.

– Därför är det viktigt att förslaget som kommer inte förstör det som tidigare har gjorts, utan snarare fortsätter med det samarbete och de standarder som tagits fram, säger Helena Leufstadius.

– Det viktigaste fördelarna är att man ska kunna söka information om en resa, köpa biljett och kombinera trafikslag på ett enkelt och tillgängligt sätt. Allt det tillsammans ska bidra till att kollektivtrafiken blir det naturliga valet. Där kan ett biljettsystem vara en pusselbit, säger Helena Leufstadius.

Gerhard Wennerström, vd för Samtrafiken, har utsetts som särskild utredare. Han ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 30 april 2020. Det nya systemet väntas införas år 2022, enligt det tidigare förslaget.

Läs hela artikeln