2019-06-28

Våra seminarier i Almedalen

Välkommen till Almedalen och Svensk Kollektivtrafiks seminarier 2019. I år arrangerar vi flera seminarier och deltar även på några i samarbete med andra organisationer.

Är kollektivtrafikens skenande kostnader fake news?
Tisdag 2/7 2019 09:00 - 10:20, Sal E30, E-huset, Uppsala universitet, ingång Cramérgatan 3

Det hävdas regelbundet att kollektivtrafiken är en kostnadsbomb med ständigt ökande utgifter för regionerna. Stämmer det? Vad är en rimlig ökning i relation till medvetna politiska beslut för ett hållbart samhälle? 

Medverkande:
Kristoffer Tamsons, ordförande, Svensk Kollektivtrafik, Henrik Dahlsson, hållbarhetschef, Scania, Per Kågeson, transportforskare, Henrik Dagnäs, VD, Nobina Sverige, Lennart Ekdal, Moderator. 

Läs mer i programmet 


Kollektivtrafiken räddar liv
Tisdag 2/7 2019 10:30 - 11:45, Sal E30, E-huset, Uppsala universitet, ingång Cramérgatan 3

En rapport visar hur kollektivtrafiken bidrar till färre dödade i trafiken, ökad vardagsmotion och minskade hälsofarliga utsläpp. I Göteborg dör fem personer i veckan på grund av luftföroreningar, ett problem som vi sällan pratar om. Skulle vi agera och resa annorlunda om vi såg luftföroreningarna? 
Arrangemang i samarbete med Västtrafik. 

Medverkande:
Ulrika Frick, Regionråd Västra Götalandsregionen, Felix Miranda Thyrén, samhällsekonom, WSP, Hanna Björk, Hållbarhetschef, Västtrafik, Lennart Ekdal, Moderator.

Läs mer i programmet


Partnersamverkan: 
Kan delad mobilitet öka kollektivtrafikens attraktivitet?
Tisdag 2/7 2019 13:00 - 14:00, Krukmakarens hus, Frälsningsarmén, Mellangatan 21

Vad kan de nya mobilitetstjänsterna ge för effekter på kollektivtrafiken, tillgängligheten och miljöutsläppen? Med utgångspunkt från en helt ny rapport med fakta och statistik diskuteras nuläge, internationella erfarenheter samt framtidsscenarier med olika alternativ kring subventionering.

Medverkande: 
Felix Miranda Thyrén, samhällsekonom, WSP, Kristoffer Tamsons, Trafikregionråd, Region Stockholm, Elin Gustafsson, Ledamot, Trafikutskottet, Eva Tiséus, Marknads- och kommunikationsdirektör, Transdev, Helena Leufstadius, VD, Svensk Kollektivtrafik, Lennart Ekdal, Moderator.

Läs mer i programmet