2021-02-03

Varierande efterlevnad för rekommendation om munskydden

Den 7 januari började Folkhälsomyndighetens allmänna råd för munskydd i kollektivtrafiken att gälla, med rekommendationer på vardagar klockan 7–9 samt 16–18. Inför starten tillsatte Svensk Kollektivtrafik en expertgrupp bland medlemmarna för att bistå Folkhälsomyndigheten med kunskap och råd och för att se hur de kunde tillmötesgå råden smittsäkert. Hur har det då gått med efterlevnaden hos resenärerna?

- Det finns inga exakta siffror, men baserat på rapporter från våra medlemmar så bedömer vi att användandet av munskydd ligger runt 30-40% nationellt. Men det är stor spridning ute i landet, från glesbygdsregioner på 10-15% till tågtrafiken i Skåne med användande runt 70-90%, säger Svensk Kollektivtrafiks vd Johan Wadman.

Alla regioner rapporterar att de har någon form av möjlighet att dela ut munskydd till resenärer, men att efterfrågan är låg. Alla regioner har också informationskampanjer på t ex skärmar, skyltar, utrop och sociala medier. När det gäller trängsel är det ingen region som upplever någon särskild trängsel, de flesta har lågt eller t o m lägre resande än i höstas, naturligtvis med undantag av vissa linjer och tidpunkter, främst i storstäderna. Alla regioner följer även upp eventuell trängsel för att kunna förstärka vid behov.
- Rekommendationen om munskydd var välkommen, då den förtydligar något både myndigheter och resenärer efterfrågat. Våra medlemmar fortsätter att informera resenärerna om deras egenansvar i detta, trots stora regionala skillnader, kommenterar Johan Wadman.