2018-05-31

Västtrafik värd för UITP-träff

Den 28-29 maj höll UITP den första träffen för “Organizing Authorities Assembly“, motsvarigheten till regionala kollektivtrafikmyndigheter från hela världen.

Nästan 50 deltagare samlades i Göteborg där Västtrafik var värd. Syftet är att träffas och diskutera frågor utifrån olika perspektiv eftersom det inte finns en lösning som ”fits-all”. Temat på konferensen var hälsa och samverkan som innehöll flera mycket spännande föredragningar från olika delar av världen. Helena Leufstadius från Svensk Kollektivtrafik presenterade även Sveriges erfarenheter av Fördubblingsprojektet.