2015-11-03

Aktuella frågor på VD/Förvaltningschefsmöte

Årets tredje chefsmöte hölls den 13 oktober med diskussion och erfarenhetsutbyte kring en rad strategiska och verksamhetsnära frågor.

Bland annat diskuterades utmaningen att med begränsade resurser nå uppsatta mål och visioner, exempel på åtgärder för ett ökat resande och större intäkter samt migrationsfrågan och resor med kollektivtrafiken. Information gavs också kring aktuella järnvägsfrågor, effekter av lagförslaget kring resenärsrättigheter och särskilda satsningar på ungdomskoncept. Samtrafiken var också inbjuden som gäst och gav en lägesrapport kring sin verksamhet.  Under 2016 planeras för fyra möten och datum kommer planeras inom kort. 

Läs mer om VD/Förvaltningschefsmöten.