2015-12-08

Viktiga frågor på EUC-möte

Vd Stefan Sedin medverkade på möte i Bryssel med EUC, European Union Committee, som representant för Sverige och de svenska medlemmarna.

EUC är en del av UITP, den internationella kollektivtrafikorganisationen.
– En stor del av mötet bestod av information av viktiga frågor som behandlats, t ex fjärde järnvägspaketet och Future Road Package. Mest intressant var information om en eventuell krock mellan de radiofrekvenser som används för ITS och CBTC-standard för tunnelbanetrafik. Där agerar UITP nu för att lösa problemet, berättar Stefan Sedin. 

Mötet ägde rum den 2 december och ett längre referat från mötet kommer att finnas tillgängligt senare.