2015-03-17

VL lanserar mobilanpassad hemsida

Det har blivit enklare för resenären att söka information om nästa resa via VL.se. Den nya hemsidan som lanserats är tillgänglighetsanpassad och är dessutom enklare att använda i mobil och på surfplatta. En uppdatering av hemsidan har under längre tid efterfrågats av såväl resenärer som övriga som sökt information på VL.se.

I takt med ökad turtäthet i framför allt Västerås, men även i övriga Västmanland, ökar kravet från resenärerna att enklare kunna hitta information om bland annat nästa resa på VL:s hemsida. Den tidigare versionen saknade anpassning till smartphone och surfplatta vilket gjorde det svårt för resenärer på resande fot att uppdatera sig om sin resa via hemsidan. Nya VL.se ger både bättre information om nästa resa och ska på sikt även kunna uppdateras snabbare när det inträffar trafikstörningar.

- Vi kan se att de satsningar vi genomfört påverkat resandet positivt säger Tommy Levinsson (s), ordförande kollektivtrafiknämnden Landstinget Västmanland. Vi har märkt att den ökadeturtätheten har minskat behovet av tidtabell i pappersformat, däremot efterfrågas information i realtid i allt större utsträckning än tidigare. Idag kan resenärerna nå information via såväl VL:s app som den nya hemsidan. Tydligare och mer tillgänglig information har efterfrågats och den nyahemsidan är ett led i detta avslutar Tommy Levinsson.

- Mobilitet och digitalisering driver utvecklingen och på HiQ har vi erfarenheten och kunnandet för att hjälpa våra kunder dra nytta av den nya tekniken. Vi är stolta över det här förtroendet och över den lösning som nu lanseras säger Anders Nilsson på HiQ Mälardalen.

De senaste åren har det genomförts flera stora satsningar inom kollektivtrafiken i Västmanland. Under 2013 lanserades ett program med utökad turtäthet i Västerås och övriga länet. Under året lanseras ett nytt biljett- och betalsystem samt ett system för bättre realtidsinformation. Det senare ska bidra till bättre och mer uppdaterad information för de resande.

- I den årliga kollektivtrafikbarometern är vi numer i toppen bland alla län i Sverige på ett flertal områden säger Maria Linder, förvaltningschef för Kollektivtrafikförvaltningen i Västmanlands län. Den nya hemsidan är ett av flera projekt under 2015 för att ytterligare förenkla resandet för västmanlänningarna. Ett nytt biljett- och betalsystem samt bättre information om resande och trafikstörningar i realtid är ett annat.