2015-07-06

WiFi på Stadsbussarna i Östersund efter nytt trafikavtal

Det blev Nettbuss Stadsbussarna AB som tilldelades avtalet för Östersunds tätortstrafik och flygbussen till Åre Östersund Airport med start juni 2016. En nyhet för resenärerna är bland annat fritt WiFi ombord. Det blir alltså det nuvarande bussföretaget som fortsätter att köra. Befintliga bussar kommer att rustas upp och delvis förnyas under avtalsperioden.

Resenärerna kan dock redan vid trafikstart se fram emot gratis WiFi ombord på bussen. Ett realtidssystem, där du i minuter kan se hur långt bussen har till hållplatsen, kommer också att installeras. Dessa tillsammans är en förutsättning för att göra kollektivtrafiken attraktiv och öka resandet tror Thomas Andersson, styrelseordförande Länstrafiken i Jämtlands län.

– Vid tidigare upphandlingar av trafik har vi oroats över kostnadsutvecklingen, det känns glädjande att vi nu har träffat ett avtal där kostnaden faktiskt blir lägre, säger Thomas Hägg, VD Länstrafiken i Jämtlands län AB.

Det nya avtalet börjar gälla den 13:e juni 2016. Trafikavtalet är en tjänstekoncession och totalt landar kontraktsumman på 24,3 Mkr per år vilket är en lägre kostnad jämfört med dagens avtal. Näst bästa anbud i upphandlingen var 2,9 Mkr dyrare.

Kontraktstiden är på fem år med förlängningsmöjligheter på ett år i taget om totalt tre år.