2015-11-19

Workshop om fordonsfel på tåg

Den 9 november deltog Svensk Kollektivtrafik och några av våra medlemmar i en workshop kring hur vi kan minska fordonsfelens påverkan på resenärsförseningarna. Workshopen arrangerades av Tillsammans för Tåg i Tid.

Det konstaterades på workshopen att det kommer att krävas krafttag för att nå uppsatta mål kring punktlighet år 2020 även vad gäller fordonsfel. Det fanns också en gemensam förståelse för att branschen nu verkligen måste börja arbeta med frågorna, och att alla kan bidra. Deltagarna var eniga om att använda gemensamma styrande nyckeltal som kan följas upp både nationellt och inom respektive organisation.

Gruppen kom också fram till att det krävs en översyn av de olika avtal parterna har sig emellan för att finna bättre incitament att uppnå mål om att minska antalet förseningstimmar orsakade av fordonsfel.

En arbetsgrupp tillsattes för att arbeta fram de nyckeltal som ska implementeras under 2016. Amir Sokolovic från Västtrafik kommer att representera Svensk Kollektivtrafik och våra medlemmar i denna fråga.