2019-09-30

Workshop om punktlighet ska ge nöjdare resenärer

Satsningen på punktlighetsarbetet i tågtrafiken fortsätter. Svensk Kollektivtrafiks medlemmar har nu utsett regionala punktlighetssamordnare och med utgångspunkt från branschinitiativet TTT – Tillsammans för Tåg i Tid samlades gruppen för att diskutera tillsammans kring uppdraget och vad som blir viktigt framöver.

2018 års resultat i Kollektivtrafikbarometern är entydigt: den viktigaste frågan för ökad nöjdhet är att öka resenärernas förtroende för punktligheten på järnvägen. Caj Rönnbäck från UL har anlitats som tågstrateg, med ansvar för den nationella samordningen av punktlighetsarbetet. Han medverkade under dagen och visade på vikten av ett systematiskt kvalitetsarbete och att frågan måste få ge avtryck i såväl verksamhetsplaner som budget. Viktor Finn från Trafikverket berättade av det omtag som görs inom TTT och vilka möjligheter det ger, hans kollega Magnus Linné visade upp nyframtagna nyckeltal skräddarsydda för medlemmarna som underlättar arbetet med att fokusera rätt i punktlighetsarbetet. Deltagarna fick också höra Johan Nordenblank berätta hur Trafikförvaltningen i Region Stockholm hittat formerna för en framgångsrik samverkan för att öka punktligheten på pendeltågen.