2021-04-09

Ytterligare 1 miljard till RKM för 2021

Regeringen och samarbetspartierna kommer att öka sitt stöd med ytterligare en miljard kronor till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i den ekonomiska vårpropositionen. Det framgick av en presskonferens under fredagen.

- Det är positivt att regeringen erkänner kollektivtrafikens behov genom att avsätta ytterligare en miljard utöver de två som redan avsatts, men det är inte tillräckligt, kommenterar Johan Wadman, vd för Svensk Kollektivtrafik.

- Svensk Kollektivtrafik senaste prognos visar att intäktsbortfallet i år kommer att bli ca 8,5 miljarder kronor jämfört med 2019. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna behöver full kompensation för intäktsbortfallet för att hålla i och hålla ut för att kunna bibehålla och fortsätta den positiva utvecklingen av det hållbara resandet när pandemin är över.