Remissyttrande: Förfrågan om behov av tydligare export- och importstatistik för biodrivmedel

Svensk Kollektivtrafik har svarat på remissen till ”Förfrågan om behov av tydligare export- och importstatistik för biodrivmedel" (2014/1197).

Läs hela remissvaret här