Remissyttrande: Fossilfrihet på väg

Svensk Kollektivtrafik är generellt positiv till Utredningen om fossilfri fordonstrafik och anser att den utgör en bra kunskapsbas med många konstruktiva förslag för att avveckla fossilberoende inom vägtransportsektorn.

Läs hela remissvaret