Remissyttrande: Nationell strategi för användandet av ITS

Näringsdepartementet har hållit samråd om en ny strategi och handlingsplan för ITS framtagen av Trafikverket tillsammans med Transportstyrelsen. Svensk Kollektivtrafik anser att ITS är en viktig framtidsfråga och är därför bekymrad över att så få från vår bransch fått delta i framtagandet av strategi och handlingsplan.

Läs hela remissvaret