Remissyttrande: Rätt funktion på rätt plats?

Svensk Kollektivtrafik har efter samråd med sina medlemmar lämnat remissyttrande på Trafikverkets förslag till omorganisation av sina trafikledningsfunktioner.

Många av föreslagna mål är angelägna att uppnå, så angelägna att man inte borde vänta till 2026 med att uppnå dem, vilket dock är utredningens förslag. De största riskerna med förslaget är att omorganisationen inte kommer leda till ökat kundfokus, utan istället leda till kompetensbrist, uppbyggande av nya stuprör och målkonflikter.

Läs hela remissyttrandet här