2015-09-23

ERTMS – en järnvägsinvestering utan nytta

Det nya gemensamma signalsystemet i Europa, ERTMS, är tänkt att skapa enhetlighet och göra det lättare att köra tåg över gränserna i EU:s medlemsländer. Men för majoriteten av fordonen hos Svensk Kollektivtrafiks medlemmar blir det en investering utan någon som helst nytta. Vissa fordon hinner till och med skrotas innan nyttan uppkommer. Det framgår i remissyttrandet till Trafikverket angående remissen ”Förslag till införandeplan för ERTMS”.

Läs yttrandet här.