2015-11-19

Remissvar: Förutsättningar för miljökompensation

Trafikverket har fått ett uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för att miljökompensera järnvägsföretagen. Svensk Kollektivtrafik ställer sig frågande till varför Trafikverket inte ens gör en kalkyl för kompensation för persontågtrafiken.

Arbetet har remitterats till en mindre skara organisationer. Svensk Kollektivtrafik ställer sig frågande till varför Trafikverket inte ens gör en kalkyl för kompensation för persontågtrafiken utan antar att det enbart är godstrafiken som kan kompenseras för dessa icke täckta kostnader gentemot konkurrerande färdmedel. Detta speciellt eftersom man för förslaget för godståg tillåter sig sådan oskärpa som att ge rätt till kompensation även diseldrivna tåg. 

Ta del av remissvaret här.