2015-08-13

Remissvar: Höjda avgifter slår hårt mot järnvägsföretagen

Transportstyrelsen föreslagna avgifter för järnvägsföretagen är alldeles för höga. Dessutom saknas konsekvensbeskrivning av hur de nya avgiftsnivåerna påverkar företaget som helhet. Det skriver Svensk Kollektivtrafik i ett remissvar till Transportstyrelsen och menar att förslaget måste omarbetas.

Läs hela remissvaret