2015-08-13

Remissvar: Regionala resenärsrättigheter

Regeringens lagförslag om stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärerna ger Sverige den mest komplicerade lagstiftningen i hela Europa. Förslaget tar inte heller hänsyn till branschens villkor, skriver Svensk Kollektivtrafik i ett remissyttrande till Justitiedepartementet och avstyrker förslaget.

Läs remissvaret här