2015-06-12

Remissyttrande: "Res lätt med biljett"

Svensk Kollektivtrafik har besvarat remissen "Res lätt med biljett". Vi anser att det är oklart hur remissens förslag kommer att leda till ökat resande, samt att det riskerar att leda till kostnadsökningar för våra medlemmar.

Läs hela remissyttrandet