2015-09-02

Remissyttrande: Ytterligare skattehöjningar på vissa drivmedel

Svensk Kollektivtrafik är starkt kritisk till regeringens förslag på ytterligare höjningar av energiskatten för diesel och bensin. Det slår orättvist mot olika drivmedel och kommer att motverka möjligheterna till ökat kollektivtrafikresande. Det framgår av vd Stefan Sedins yttrande angående Finansdepartementets remiss ”Ytterligare skattehöjningar på vissa drivmedel”.

Läs yttrandet här.