2015-11-03

Synpunkter på regeringens forskningspolitik

Svensk Kollektivtrafik har lämnat underlag till regeringen inför den forskningspolitiska proposition som ska läggas 2016.

Vi anser att det behövs ökade resurser till kollektivtrafikforskningen och pekar på en rad viktiga områden som behöver prioriteras. Bland annat att kunskapsspridningen behöver förbättras, mer forskning behövs kring styrmedel för ett ökat kollektivtrafikresande att i större utsträckning använda ”Big Data” för att utveckla och förfina modellerna för trafikprognoser.

Läs hela underlaget.