2016-03-22

Gå inte längre än EU-rätten kräver

Det finns inga skäl till att i svensk rätt föreskriva konkurrensutsättning i större utsträckning än vad EU-rätten kräver.

Inte heller finns det skäl att inskränka de regionala kollektivtrafikmyndigheternas handlingsutrymme att organisera den regionala kollektivtrafiken. Det skriver Svensk Kollektivtrafik i ett remissyttrande till Näringsdepartementet angående upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster. 

Läs hela yttrandet.