2016-03-22

Alltför höga kostnader för höghastighetsbanor

Svensk Kollektivtrafik ser med mycket stor oro på de höga och kraftigt stigande kostnaderna för höghastighetsbanorna - från 170 miljarder kr till mellan 190 och 320 miljarder kr enligt de senaste prognoserna.

Till detta kommer höga kostnader för stationsbyggnader, resecentra, depåer samt upprustning och anpassning av befintliga järnvägar in till storstadsområdena samt fordon. Med tanke på de mycket höga kostnaderna anser Svensk Kollektivtrafik att det är nödvändigt att finansiera de nya stambanorna för höghastighetståg, inklusive anslutningsspår, stationer och andra följdinvesteringar genom lån.

Svensk Kollektivtrafik understryker i remissvaret till Näringsdepartementet att varken investeringskostnaderna eller kostnaderna för räntor får tränga undan andra infrastrukturprojekt som är viktiga för den regionala och lokala kollektivtrafiken. Bara räntekostnaderna uppskattas kosta ytterligare mellan 65-170 miljarder kr, beroende på räntenivå och amorteringstid.

Ta del av remissvaret här.