2016-09-01

Ny lag om tilläggsavgift i kollektivtrafik

Remissvar angående Ny lag om tilläggsavgift i kollektivtrafik (DS 2016:9)

Ta del av remissvaret här.