2016-08-24

För tidigt att utvärdera prov i lokalkännedom för taxiförare

Det är för tidigt att utvärdera provet i lokalkännedom som infördes för taxiförare förra året. Provet måste få en rimlig tid att ge effekt i branschen innan det ifrågasätt. Det är inte heller självklart att ett klassiskt kartprov är det som avgör om en taxichaufför hittar eller inte.

Istället är det viktigt med en förståelse för hur man hanterar modern teknik, förmåga att kommunicera med sin trafikledning när man behöver hjälp och en upptränad förmåga att agera smart vid trafikstörningar och avstängda gator. Det framgår av ett remissvar till Näringsdepartementet angående prov i lokalkännedom för taxiförare. Svensk Kollektivtrafik rekommenderar även utbildningen Förarcertifiering serviceresor som tagits fram och drivs tillsammans med våra medlemmar.

Ta del av remissvaret här.