2016-08-23

Skapa förutsättningar för självkörande fordon

Det är viktigt att skapa förutsättningar för försök med självkörande kollektivtrafikfordon. Det skriver Svensk Kollektivtrafik i sitt remissvar om utredningen Vägen till självkörande fordon (SOU 2016:28).

Detta kan leda till att det utvecklas nya former av transporter och resetjänster inom kollektivtrafiken och för att fordon som går i kollektivtrafik ska fungera ändamålsenligt för resenärerna.

Ta del av remissvaret här.