2017-04-19

Bonus-malus-system för nya lätta fordon

Svensk Kollektivtrafik är i grunden positiva till införande av ett nytt bonus–malus-system för nya lätta fordon eftersom det kommer att leda till ökad efterfrågan på fordon med lägre koldioxidutsläpp.

Däremot är det inte möjligt att ta ställning till den föreslagna utformningen av systemet eftersom utredningen inte har analyserat konsekvenserna för kollektivtrafiken. Dessutom bör man inte glömma bort att det finns andra åtgärder, bl.a. utformningen av reseavdraget, som styr fordonsanvändningen och därmed koldioxidutsläppen, skriver Svensk Kollektivtrafik i sitt remissvar angående regeringens promemoria i frågan. 

Ta del av remissvaret här