2017-03-14

Fler miljözoner riskerar ökade kostnader

Införandet av två nya miljözoner riskerar att öka kostnaderna för den upphandlade tunga kollektivtrafiken om det skulle ske som en förändring av förutsättningarna inom befintlig avtalstid.

Dessutom riskerar Miljözon klass 3 att påverka kostnader även i nya trafikavtal eftersom elektrifiering medför ökade av kostnader för bland annat laddinfrastruktur. Därför är det viktigt att kommunen tillsammans med RKM och länstrafikbolag först utreder förutsättningarna, när i tiden den är rimlig att införa och var gränsen för miljözonen bör hamna geografiskt. Det framgår av Svensk Kollektivtrafiks yttrande om Transportstyrelsens utredning om nya miljözonsregler.

Transportstyrelsen föreslår att dagens bestämmelser om miljözoner kompletteras så det blir tre miljözoner. Svensk kollektivtrafik ser att nya miljözoner kan ge kommuner ytterligare ett styrmedel för att förbättra luftkvalitet och minska buller men betonar vikten av fortsatta undantag för färdtjänstfordon.

Ta del av yttrandet här