2017-11-08

Förändrad trängselskatt i Stockholm

Svensk Kollektivtrafik ställer sig bakom Sverigeförhandlingens förslag angående förändringar av trängselskatterna i Stockholm från 2020. Förändringarna består bland annat i att trängselskatt tas ut en halvtimme tidigare på morgonen, högre avgiftsnivå under högtrafikmånaderna och dag före vissa helgdagar.

Remissvaret är positivt av flera orsaker:
- De ökade intäkterna möjliggör de investeringar i ny transportinfrastruktur för kollektivtrafik som Sverigeförhandlingen har slutit avtal om.
- Åtgärderna beräknas öka kollektivresandet med 1 procent.
- Åtgärderna förväntas minska trängseln och förbättra framkomligheten på vägnätet.
- Koldioxidutsläppen från trafiken beräknas minska med omkring en halv procent.


Dessutom betonar Svensk Kollektivtrafik att den återkommande översynen bör utgå från att kollektivtrafikandelen ska öka. Eftersom trängselskatten, liksom kollektivtrafiken, leder till minskad vägtrafik kan det bidra till förbättrad miljö.

Ta del av remissvaret här.