2017-03-29

Förändringar i JNB

Svensk Kollektivtrafik har lämnat remissvar kring förändringar i JNB 2018 (Järnvägsnätsbeskrivningen) föranledda av fyra tillsynsärenden hos Transportstyrelsen.

De viktiga punkterna är att Trafikverket i framtiden måste vara tydligare i sitt samråd med hur och vad man avser ändra samt bättre möjliggöra för berörda parter att ta del av handlingar och ge parterna rimlig tid att analysera och författa sitt remissvar.

Ta del av remissvaret