2017-05-23

Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet

Svensk Kollektivtrafiks yttrande till Transportstyrelsen avseende förändringar av avgifter under innevarande avgiftsår.

Ta del av yttrandet här