2017-03-13

Taxi och samåkning

Kostnaderna för de samhällsorganiserade resorna riskerar att öka med 50 miljoner kronor med de nya kostnadspålagor som föreslås i Näringsdepartementets betänkande om taxi och samåkning. Förslaget riskerar dessutom att skapa en legaliserad plattform för svarttaxiverksamhet, vilket utredningen identifierar men duckar för, skriver Svensk Kollektivtrafik i sitt remissvar.

Idag har 10 % av personbilar som transporterar personer yrkesmässigt dispens för taxameter, eftersom transporterna sker under sådan former att taxameter inte ansetts nödvändig. Inte heller betänkandet ser något problem i detta men föreslår ändå att dessa ska ha taxameter eller installera ännu inte framtagen utrustning kopplad till en beställningscentral. I lösningen med den nya utrustningen ska resenärerna anses vara kunder till beställningscentralen och med den göra upp om pris och även betala.

Svensk Kollektivtrafik finner förslaget otillräckligt vad gäller reglering av samåkning och samåkningsplattformar.

Svensk Kollektivtrafik anser att förslaget med ”särskilt utrustning” kopplat till beställningscentraler är ett steg i rätt riktning för att underlätta och modernisera förutsättningarna vad gäller den delmarknad som bedriver persontransporter på en kommersiell avreglerad taximarknad. Dock måste säkerheten vara högre vad gäller de digitala lösningarna och identifikation av föraren jämfört med betänkandets förslag.

Slutligen anser Svensk Kollektivtrafik att utredningen haft en väl avgränsat perspektiv kring taxi och överhuvudtaget inte tagit hänsyn till de samhällsköpta transporternas behov och möjligheter.

 

 Ta del av remissvaret här