2018-05-23

Fler informationsalternativ för att öka bältesanvändningen

Audiovisuell information kan ha större effekt på bältesanvändandet än ljudmeddelanden vid busslinjetrafik över kortare sträckor med lägre hastighet och täta stopp. Det skriver Svensk Kollektivtrafik sitt remissvar till Transportstyrelsen om skyldighet att informera ombord på samtliga bussar.

En resenär som exempelvis reser i rusningstrafik och tvingas stå åtta hållplatser kommer att få höra föraren ropa ut info om att ta på bältet sju gånger och slutar snart lyssna. Därför bör bussarna även få använda andra informationsmetoder än enbart ljud. Ljudutrop utesluter också en mängd resande genom språk och hörselnedsättning. Bildskärmar med trafikinformation blir allt vanligare ombord på bussarna. Blir det tillåtet att meddela information om bältesanvändning på dessa, utan att ljudmeddelanden också krävs, uppnås en högre trafiksäkerhetshöjande effekt.

 

Ta del av remissvaret här