2018-03-07

Ja till fri kollektivtrafik för unga

Det är positivt att staten främjar fri kollektivtrafik för ungdomar under sommarlovet. Satsningen har många positiva effekter, bland annat kan den bidra till meningsfull fritid och sysselsättning för ungdomar.

Satsningen kan också ge ungdomar likvärdiga möjlighet till resor i kollektivtrafiken, skriver Svensk Kollektivtrafik i ett remissvar till regeringen.


I svaret framgår dock att det behövs ett förtydligande om även anropsstyrd kollektivtrafik omfattas av förordningen. Den är öppen för allmänheten och räknas därmed som kollektivtrafik enligt definitionen i EU:s kollektivtrafikförordning, och är dessutom i många fall linjelagd, men det är inte självklart.

Ta del av remissvaret