2018-03-05

Långsiktigt biodrivmedel efterlyses

Svensk Kollektivtrafik efterlyser långsiktighet för produktion och användande av biodrivmedel, och ett helhjärtat statligt engagemang för en kraftfull utbyggnad av produktionen av biodrivmedel baserat på hållbara råvaror. Det framgår av remissvaret till Miljö- och energidepartementet.

Omklassning av PFAD från restprodukt till samprodukt gör att en stor del av den svenska HVO-volymen kommer att försvinna, samtidigt som reduktionsplikten ökar efterfrågan. Att använda HVO från palmolja eller återgå till fossil diesel är sämre alternativ än att tillåta PFAD i ytterligare ett par år tills spårbarhet kan uppvisas. Förslaget från Miljö- och energidepartementet hotar den positiva utveckling på miljösidan som kollektivtrafiken haft under en följd av år.

Dessutom påpekas att det är anmärkningsvärt att miljö- och energidepartementet tycker att varken Svensk Kollektivtrafik eller några av våra medlemmar av nödvändiga att inhämta remissynpunkter från. Detta trots att majoriteten av Sveriges bussflotta används i kollektivtrafiken.

Ta del av remissen