2018-02-05

Nytt förslag begränsar öppen marknad

Svensk Kollektivtrafik håller inte med EU-kommissionen om att det bör införas ett tillståndsförfarande för nationell linjetrafik för sträckor som är kortare än 100 kilometer.

Förslaget skulle i praktiken innebära ett steg tillbaka på den svenska marknaden, som i dag har full etableringsrätt för såväl upphandlad som kommersiell trafik. Förslaget kommer inte att bidra med några positiva effekter i Sverige. I stället riskerar det att begränsa den helt kommersiella busstrafikens tillträde till den öppna marknaden. Svensk Kollektivtrafik avslår även kommissionens förslag om tillträdesrätt för bussföretag till samtliga terminaler och busshållplatser med en yta på minst 600 m2.

Ta del av svaret här