2018-08-29

Ris och ros för utredning om automatiserade fordon

Automatiserade fordon innebär både möjligheter och hot. Det framgår av remissvaret till utredningen ”Vägen till självkörande fordon”.

För kollektivtrafiken bedömer Svensk Kollektivtrafik att förarstöd och uppkopplade fordon kommer att möjliggöra mjukare, mer anpassad körning och ge positiva effekter på trafiksäkerhet och miljö. Dessutom bör fordon utan förare innebära lägre kostnader för kollektivtrafiken. En annan möjlighet för minskade kostnader är automatiserad körning i depåer. Mer negativt är att automatiserade fordon kan leda till överflyttning från kollektivtrafik till bil och att investeringar i kollektivtrafik minskar och ger ett minskat utbud av kollektivtrafik.

Svaret är positivt vad gäller ett nytt förarbegrepp och har även förståelse för det utvidgade ägaransvar som föreslås. Positivt för samhällsutvecklingen är att det skapas förutsättningar skapas för utveckling och tester av dessa fordon i Sverige, och att utsatta grupper kan ges möjlighet till ett rikare och mer självständigt liv. Mer negativt är det stora resursbehov som kommer att uppstå när gator, vägar, vägmärken, vägmarkeringar och verktyg för positionsbestämning ska anpassas till fordonen. Avsevärda kostnader genereras även för lagring och tillhandahållande av data för automatiserad körning i allmän trafik.
Svensk Kollektivtrafik berömmer även utredningens höga ambition, balanserade syn på framtiden och relevanta internationella jämförelser.

Ta del av remissvaret här