2018-03-23

Samverkan ger hållbar turism i Sverige

Dialog och samverkan mellan RKM och andra aktörer i samhället är viktigt för att skapa en hållbar turism och en växande besöksnäring.

Svensk Kollektivtrafik är därför positiv till att Tillväxtverket tillsammans med Trafikverket och företrädare för regioner och besöksnäringen undersöker hur kollektivtrafikmyndigheterna bättre kan fånga besöksnäringens behov, och om det kan ske genom utökad samverkan eller om lagstiftningens tillämpning och utformning behöver ses över. I detta samråd bör även med Svensk Kollektivtrafik delta.


Det skriver Svensk Kollektivtrafik i ett remissvar angående utredningen En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring.

Ta del av svaret