2018-12-21

Prioritera regional trafik

Höjd prioritering av regional trafik vid tilldelning av tågläge, utveckling av de samhällsekonomiska kalkylerna för att räkna in arbetspendlingens effekter på produktiviteten och utveckling av samhällsekonomiska metoder för att beräkna effekter av trimningsåtgärder.

Det är några av de projekt i Trafikverkets utvecklingsplan som bör ha högst prioritet, skriver Svensk Kollektivtrafik i sitt remissvar. Planen ska ligga till grund för prioriteringar i Trafikverkets ordinarie verksamhet, för arbetet med verksamhetsplanering och för forskning och innovation.

Ta del av remissvaret här.