2019-02-15

Begränsning av banarbeten vid storhelger

Trafikverket föreslår att storhelger ska vara ”fredade” från banarbeten, med konsekvensen att fler banarbeten kommer att ske på vardagar. Därför avstyrker Svensk Kollektivtrafik hela förslaget i sitt remissvar till Trafikverket.

Idag sker 86 procent av landets persontågsresor med pendel och regionaltåg och det resandet sker främst på vardagar. Svensk Kollektivtrafik konstaterar att Trafikverkets förslag innebär att banarbeten kommer att koncentreras till dagar med många resenärer istället för dagar med lågt resande.

Ta del av remissen