2019-11-20

Solcellsstöd kan ge fler elbussar

Investeringar i solceller och utrustning för energilagring i anslutning till kollektivtrafikfastigheter borde kunna erhålla statligt stöd. Det skulle möjliggöra elbussar i städer där elnätet inte kan leverera tillräcklig effekt, skriver Svensk Kollektivtrafik i ett remissvar på infrastrukturdepartementets utredning.

Svensk Kollektivtrafik instämmer också i utredningens bedömning att mindre aktörer på energimarknaden kan bidra med kostnadseffektiva åtgärder för den omställning som krävs för att Sveriges energi- och klimatpolitiska mål ska kunna uppnås. Antalet elbussar har tredubblats under årets åtta första månader, och de flesta av landets regioner planerar att övergå till elektriska bussar i stadstrafik.

Ta del av remissvaret