2019-06-05

Glöm inte bort regional trafik vid evakuering och röjning vid tågstörningar

Trafikverkets föreslag på regional indelning vid röjning av havererade tåg tar inte hänsyn till helheten i landets regionala tågtrafiksystem. Det skriver Svensk Kollektivtrafik i sitt remissvar.

Trafikverket har fått ett regeringsuppdrag att utreda och föreslå åtgärder för snabbare evakuering och röjning vid haverier på järnväg. De har nu utarbetat ett förslag med bl a en ny nationell organisation, tydlig ansvarsfördelning mellan parter samt utplacering av 15 hjälplok. Där finns även ett förslag till insatsområden för ett snabbare omhändertagande av resenärer och röjning av havererade tåg. Men regionala tågsystem i stråk kring större städer och i funktionella regioner får orimligt låg prioritet. Förslaget är endast indelat i storstäder/viktiga stråk samt övriga landet som endast täcker delar av södra Sverige. Det behövs en bättre diversifierad regional struktur för att klara de regionala tågsystemen, med viktiga arbets- och bostadsmarknader.

Ta del av skrivelsen