2019-09-16

Bra förslag om skattereduktion ersätter reseavdraget

Reseavdragskommitténs förslag att dagens reseavdrag ska ersättas med en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion är mycket bra, anser Svensk Kollektivtrafik i sitt remissvar.

Däremot måste skattereduktionen höjas och avståndsreglerna bli mer generösa för dem som har bristfällig kollektivtrafik. Detta behövs för att förbättra möjligheterna att bo och arbeta i hela landet.

Ta del av remissen här