2019-02-01

Sämre lösning med omräknad diesel- och bensinskatt

Svensk Kollektivtrafik ställer sig negativ till förslaget om ändrad omräkning av bensin- och dieselskatten under andra halvåret 2019. I remissvaret framgår det att förslaget kommer att få konsekvenser för kollektivtrafiken med buss.

Kostnaderna för den busstrafik som fortfarande drivs med diesel kommer inte att stiga lika mycket som de annars skulle göra. Under 2018 kördes ca 14 procent av de regionala kollektivtrafikmyndigheternas busstrafik med buss på diesel.

Dessutom påverkar drivmedelsbeskattningen kostnaden för att köra bil och därmed minskas trafikarbetet med bil. Uppskattningsvis hälften av minskningen av trafikarbetet överförs till kollektivtrafiken, medan resterande andel bidrar till en minskning av det totala motoriserade trafikarbetet. När bränsleskatterna inte höjs lika mycket som de annars skulle gjort blir konsekvensen att utsläppen av koldioxid ökar och överflyttningen till kollektivtrafik minskar och det blir svårare att nå målet om 70 procent minskade utsläpp av växthusgaser till år 2030.

Ta del av remissvaret