2019-11-07

Satsa mer på forskningen

Resurserna till kollektivtrafikforskningen måste öka, annars finns risk att transportsektorns klimatmål om minskade utsläpp av växthusgaser inte kan uppfyllas. Satsningen överlag måste bli betydligt ambitiösare, anser Svensk Kollektivtrafik i sitt svar till regeringen om framtida inriktning för forskningspolitiken.

I yttrandet betonas att de samhällsekonomiska analyserna behöver utvecklas. I dag räknas inte arbetspendlingens effekter på produktiviteten in fullt ut i kalkylerna. Det snedvrider prioriteringen vid infrastrukturplaneringen och tilldelningen av tåglägen. Dessutom efterlyses mer forskning kring kostnadseffektiva åtgärder för att få mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna.

Ta del av yttrandet här