2019-02-01

Viktigt med åtkomst av data om kollektivtrafik

Det är positivt att Trafikverket får fortsätta sitt arbete med intelligenta transportsystem (ITS). Det är även bra att de får ansvar för en nationell åtkomstpunkt för tillgång till data. Det skriver Svensk Kollektivtrafik i ett yttrande angående ändringar av förordningen om ITS.

I yttrandet föreslås även att Samtrafiken fortsätter uppdraget att samla in all kollektivtrafiksdata åt Trafikverket i enlighet med EU-förordningen. De har lång erfarenhet av utbyte av data, dynamiska realtidsdata och statiska data som varit till stort nytta för kollektivtrafikens utveckling i Sverige.

Ta del av yttrandet