2020-10-05

Bättre och effektivare järnvägsunderhåll

Utredningen Framtidens järnvägsunderhåll innehåller många goda förslag som skapar förutsättningar för att förbättra och effektivisera, skriver Svensk Kollektivtrafik i sitt remissvar till Infrastrukturdepartementet.

Några av de goda förslagen är:
Gå från avhjälpande till förebyggande underhåll, använda den information som finns i big data från de fordon som trafikerar spåren för analyser, skapa bättre avtalsrelationer med entreprenörer, ta ansvar för de höga investeringskostnaderna för vissa maskiner och skaffa sig mer kunskap om anläggningen. I svaret poängteras även vikten av att förbättra dialogen med RKM och järnvägsföretag i banarbetsplanering så att effekterna för resenärerna minimeras.

Ta del av remissvaret här